Arkitektarbejde


Tegnestuen beskæftiger sig med alle former for byggeri.

Herunder nybyggeri, til- og ombygninger, renoveringsprojekter, byggeledelse og byggeledelse, samt tilsyn med
byggeri, udført af anden entreprenør.

Tidligere bygherrer har været private, erhvervsvirksomheder, boligselskaber og offentlige myndigheder.

Tegnestuen påtages sig ligeledes opgaven som bygherrerepræsentant og styrer byggeriet fra start til slut.

Al rådgivning udføres i henhold til ABR 89 - der regulerer forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave.

Tegnestuen er proffesionel ansvarforsikret med med følgende dækningssummer:
Tingskade på kr. 2.500.000 og Personskade på kr. 5.000.000