Bygningssagskyndig


Tilstandsrapporter

Ark. Maa. Jørgen Kjær Hansen, HE-nr. 56, er af Erhvervs- og Boligstyrelsen, i henhold til "Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.", beskikket bygningssagkyndig til at udføre huseftersyn og tilstandsrapporter.
Jørgen Kjær Hansen har siden ordningens start udført huseftersyn og tilstandsrapporter på omkring 3.000 ejendomme.
Vil du vide mere om ordningen, henvises til huseftersyninfo.dk.

Energimærker og -planer

Ark. Maa. Jørgen Kjær Hansen, Ek-nr. 56, er af Energistyrelsen i henhold til "Lov om fremme af energibesparelser i bygninger", godkendt energikonsulent til at udføre energimærker og -planer.
Jørgen Kjær Hansen har siden ordningens start udført huseftersyn og tilstandsrapporter på mere end 2.000 ejendomme.

Køberrådgivning

Jørgen Kjær Hansen yder endvidere køberrådgivning i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. dette uanset om der er tale om enfamiliehuse, landbrugsejendomme eller erhvervsejendomme.

Bygningsgennemgang

Jørgen Kjær Hansen foretager alle former for bygningsgennemgange, der kan afsluttes med en rapport, der evt. kan danne grundlag for udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.